Verzet

Op 4 mei wordt bij de Velsense herdenking al vanaf 1946 door verzetsdeelnemers een krans gelegd om hun gevallen kameraden te herdenken. Begin 1990 nam de volgende generatie deze traditie over.
Na het overlijden van verzetsdeelneemster Freddie Oversteegen (op de foto geflankeerd door Cees en Rob Weij) heeft het comité deze taak volledig overgedragen aan nabestaanden van de Velsense Verzetsdeelnemers. Gerard van Broekhuijsen, Martijn Haeser en Bouwe Hoekstra hebben (als nabestaande van een verzetsdeelnemer) deze taak -aanvankelijk nog samen met Freddie- vervuld.

Latere generaties

In 2022 zal Ko van Leeuwen de krans leggen. De familie Hamers heeft ook medewerking toegezegd, maar om de continuïteit van deze kranslegging te waarborgen wil het comité graag overgaan tot het oprichten van een groep ‘Nabestaanden Velsense Verzetsdeelnemers’.

Verzetsdeelnemers, die de oorlog overleefden

Het Comité 4 en 5 mei Velsen hecht er aan ook verzetsdeelnemers, die de oorlog hebben overleefd bij de 4 mei herdenking te betrekken. Vaak hebben zij en hun nabestaande levenslang een psychisch trauma meegedragen. Lotgenotencontact kan hierbij helpen. Wist u dat er een vereniging is, die lokale lotgenotencontact bijeenkomsten houdt: Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers.

Ook nabestaanden van deze verzetsdeelnemers uit Velsen kunnen zich opgeven voor deze groep.

Nabestaanden Velsense Verzetsdeelnemers

Om te onderzoeken of er belangstelling is lid te worden van deze groep is onderstaand formulier bedoeld. Nabestaanden van verzetsdeelnemers kunnen hiermee aangeven of zij aan deze groep willen worden toegevoegd en op de hoogte gehouden.

Bewoners van naar verzetsdeelnemers vernoemde straten

Velsenaren, die wonen in een naar een Velsense verzetsdeelnemer vernoemde straat in de gemeente Velsen, wil het comité de gelegenheid geven meer te weten te komen over de straat waarin zij wonen. Ook zij kunnen zich via dit formulier opgeven. Als zij hun naam en adres opgeven ontvangen zij het boekje: ‘Eén koers, één strijd, de vrijheid’ van Guus Hartendorf. Wellicht stellen zij er prijs op een ‘kranslegdelegatie’ te vormen om op 4 mei de krans van de Nabestaanden Verzetsdeelnemers te leggen.


     294 total views,  1 views today