Uitgangspunten onderzoek SOVA

Tot nu toe is de Velser affaire veelal beschouwd vanuit een omgekeerd chronologisch perspectief. Het waren veelal naoorlogse beweringen, geruchten of onderzoekingen die leidden tot aandacht voor (bepaalde aspecten van) de Velser affaire die terugging in de tijd.  Het onderzoek is gebaat met een zuiver chronologisch perspectief (vanuit het verleden naar het heden toe werkend). Daarbij zal het uitgangspunt moeten zijn: de vooroorlogse sociale en politieke verhoudingen in Velsen en omgeving. 

Na een beschrijving daarvan zullen de belangrijke veranderingen in en inbreuken op die verhoudingen centraal moeten staan:

  • wat betekenden de Duitse inval en bezetting voor die verhoudingen?
  • wat betekende het ontstaan van het verzet voor de gevestigde verhoudingen?
  • wat betekenden de nationale coördinatie van de illegaliteit en het anticiperen op de bevrijding voor de lokale verhoudingen?
  • wat betekende de bevrijding in dit opzicht?
  • Naast een chronologische beschrijving zijn analytische verklaringen nodig.

Alle verklaringsgronden die hierboven zijn genoemd, evenals andere die zich tijdens het onderzoek opdringen zullen systematisch op hun validiteit moeten worden onderzocht. Gezien de maatschappelijke belangstelling voor de Velser affaire volstaat het niet dat slechts één of enkele verklaringen worden onderzocht, zoals het geval zou kunnen zijn met een strak wetenschappelijke hypothese.

Een onderzoek dat bepaalde verklaringswijzen of onderzoeksperspectieven buiten beschouwing laat zal een deel van het publiek niet bevredigen en daarmee niet de wetenschappelijk verantwoorde bodem in de publieke discussie leggen die gewenst is als uitkomst van het onderzoek.Er zal uitputtend onderzoek moeten worden verricht in alle in aanmerking komende archieven in binnen- en buitenland.

Er zal een beroep moeten worden gedaan op particulieren die nog over gegevens en inlichtingen beschikken die ten behoeve van het onderzoek af te staan, hetzij in de vorm van documenten, hetzij in de vorm van interviews.

 1,382 total views,  1 views today