Doelstelling SOVA

Art 2 Statuten: De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen en verlenen van alle mogelijke steun aan onafhankelijk wetenschappelijk en historisch onderzoek naar de Velser Affaire en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt.

Beleidsplan SOVA

Het beleid van de stichting zal de komende jaren afgestemd worden op ondersteuning van het geschiedenisonderwijs voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, over de rol van het verzet tijdens de oorlog en aan vervolgonderzoeken zoals door Mevrouw Schwegman tijdens haar lezing op 1oktober 2014 is verwoord:

  • radicaliseringsprocessen binnen de samenleving en het verzet tijdens de bezetting;
  • de ontwikkeling van het gebruik van geweld – en de uitwassen daarvan – door bepaalde verzetsgroepen;
  • de vraag welke rol politieke, sociale en religieuze achtergronden en sekse speelden; wat was de invloed als uitputting, arrestatie en dood van medeverzetsstrijders op het gedrag van mensen in het verzet;
  • nieuw onderzoek hiernaar én naar deels oude, bekende onderwerpen om het verzet van toen dichter bij halen, óók om van daaruit te kunnen kijken naar het hedendaags geweld zoals dat elders in de wereld plaats vond en vindt met als meest recente drama het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne.

Dit  past volledig binnen de SOVA-doelstelling:

wetenschappelijk en historisch onderzoek naar de Velser Affaire en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt”.

De voorgestelde onderzoeken zijn van groot belang voor meer kennis over en een beter begrip van het verzet in ruimere zin en de omstandigheden en condities waaronder dit plaats vond en werd aangestuurd. Welke lessen kunnen worden getrokken?

SOVA beschikt nog over een zeer bescheiden Ondersteuningsreserve. Met hulp van donateurs willen we dit bedrag laten groeien om projecten te kunnen ondersteunen. Uiteraard zal het bestuur verantwoording afleggen over de besteding van de fondsen en het NIOD zal u op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek.


Boekpresentatie (2/8)

2. Welkomstwoord van Cees Weij

 1,387 total views,  1 views today