ANBI-status

ANBI-status

Om de ANBI-status te verkrijgen en te behouden is de Stichting Comité 4 en 5 mei Velsen verplicht op de website de volgende gegevens te vermelden:

nkort.

Naam: Stichting Comité 4 en 5 mei Velsen, kortweg: Comité 4 en 5 mei Velsen
RSIN: 863399253
Secretariaat: Ans Rosendahlstraat 30, 1991 PG Velserbroek
Doelstelling: Het Comité 4 en 5 mei Velsen levert een belangrijke bijdrage aan de organisatie van de activiteiten op 4 en 5 mei in de gemeente Velsen: de herdenking op 4 mei in de Burgerzaal van het stadhuis te Velsen, kransleggingen bij het monument op Plein 40-45 gevolgd door een stille tocht naar het herdenkingsmonument op Begraafplaats Westerveld en de participatie bij de herdenkingen op
gemeentelijke begraafplaatsen en in de omgeving.
Op 5 mei organiseert het comité een op de gemeente Velsen gerichte passende bevrijdingsactiviteit. Eens per 5 jaar vindt een “bevrijdingsdag” plaats waar extra aandacht wordt besteed aan wat “vrijheid” betekent.
Daarnaast wordt jaarlijks aandacht besteed aan voorlichtingsactiviteiten, in het bijzonder gericht op
jongere generaties, zoals de lokale gedichtenwedstrijd: ‘Dichter bij 4 en 5 mei Velsen’ met
toekenning van het predikaat ‘vrijheidsschool met wisselbokaal, maar ook andere passende
voorlichtingsprogramma’s. Het comité tracht middels deze activiteiten het herdenken, vieren en de
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Het Beleidsplan 2021-2025

Bestuur:
Naam: Hamersma, Peter Jacobus (Voorzitter)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam: Maks, Anthonius Hendrik (Penningmeester)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam: van Broekhuijsen, Gerardus Lambertus (Secretaris)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Beloningsbeleid
Het Comité bestaat uit 6 leden, waaronder 3 bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester).
Alle leden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen geen andere beloning
dan een vergoeding voor gemaakte onkosten

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten volgt want bevat momenteel uitsluitend de activiteiten m.b.t. het oprichten van de stichting. Het aanvragen van de ANBI-status en het aanvragen van de non-profit status bij Microsoft t.b.v. een donatie van Office 365.

Financiële verantwoording volgt binnenkort.

 327 total views,  1 views today