Beeld Truus Menger in Velsen?

Het Comité 4 en 5 mei Velsen heeft in mei 2009 het plan opgevat om in het jaar 2010 (65 jaar na de bevrijding) een bijzonder project te lanceren.

De bekende beeldhouwster Truus Menger die lange tijd woonachtig is geweest in de gemeente Velsen, heeft overal ter wereld beeldhouwwerken van haar hand staan, behalve in onze gemeente.
Wij willen haar vragen een beeld te ontwerpen dat de geschiedenis van ‘40-‘45 in Velsen aanduidt, maar ook de blik richt op een positieve toekomst.

Er zijn, toen mevrouw Menger nog leefde, met haar tijdens verkennende gesprekken al wat ideeën geopperd voor de uitvoering van het kunstwerk, evenals een mogelijke locatie.
Vooralsnog denken wij aan het nieuwe stadspark in IJmuiden. De achterliggende gedachten voor deze locatie zijn dat het stadspark voor dit kunstwerk relevante historische waarde heeft omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog hier veel woningen zijn gesloopt. Daarnaast ligt dit park centraal en krijgt het een belangrijke verblijf- en recreatiefunctie voor de inwoners, een kunstwerk kan daar een goede functie vervullen. Daarnaast denken wij dat er werk met werk gemaakt kan worden: oftewel het plaatsen van het kunstwerk zou samen kunnen gaan met het inrichten van het park.

Graag vernemen wij van u hoe tegen dit initiatief aan kijkt en of financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld om een dergelijk project te financieren. Wellicht zou dat in de vorm kunnen van een constructie zoals de zogenaamde 1%- regeling bij bouwprojecten.
Graag overleggen bij een positief antwoord nader met uw college om dit project vorm te kunnen gaan geven.

Het gemeentebestuur staat welwillend tegenover dit plan, maar kan geen gelden vrijmaken om dit te realiseren. Het Comité 4 en 5 mei Velsen zoekt naar mogelijkheden, dit in eigen beheer te gaan doen. Te denken valt aan een: Comité Kunstwerk Truus Menger in Velsen.
Doel: geld bijeenbrengen om kunstwerk Vogels een plaats te kunnen geven in de plaats waar Truus 25 jaar heeft gewoond.
Mogelijke plaatsen: Kop van de haven, Bunker Badweg, Felison terminal 2, Pontplein, Sluizencomplex.

 2,754 total views,  1 views today