Toespraak dhr.F.Dales, burgemeester van Velsen

WELKOM 04 MEI 2018 BURGERZAAL

Straks om acht uur is het overal in ons land twee minuten stil. Vanavond herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Burgemeester Dales (FotoKvL / Ko van Leeuwen)

Fijn dat u er bent vanavond hier in deze Burgerzaal. Met uw aanwezigheid onderstreept u dat herdenken belangrijk is en meer is dan een jaarlijks ritueel. Vanavond herdenken we hier in deze zaal, zo meteen op het plein hiervoor en straks op Westerveld met respect allen die voor onze vrijheid hun leven hebben gegeven. Door hun strijd tegen het onrecht kunnen wij in een vrij land leven, een land waarin de grondrechten worden gerespecteerd, een land waarin mensen met diverse culturele achtergronden met elkaar kunnen leven in harmonie, met respect en in vrijheid.

De Tweede Wereldoorlog heeft honderdduizenden Nederlanders het leven gekost. Al die slachtoffers hadden een naam, een persoonlijkheid en een toekomstdroom. Allen hielden ze van iemand: van hun man of vrouw, van hun vader of hun moeder of van hun kinderen. Velen kwamen nooit meer thuis. Voor hen houden we vanavond de fakkel brandend. Jaar na jaar na jaar komen we op 4 mei bijeen om te buigen voor hun daden en voor het hoogste offer dat door hen werd gebracht.

Ik dank het Comité 4 en 5 mei voor het feit dat zij ook vanavond weer een herdenkingsprogramma hebben willen organiseren. Het comité onderstreept hiermee dat herdenken en gedenken waardevol zijn. Een avond als deze brengt ons in verbroedering bijeen om stil te staan bij onze vrijheid dat een groot goed is en waarvoor op vaak gruwelijke wijze is gestreden.

Straks zal ik op Westerveld een toespraak houden. Ik hoop dat ik u mag uitnodigen om aan het eind van deze bijeenkomst aan te sluiten bij de tocht die we in gezamenlijkheid zullen afleggen naar Westerveld. Ik dank u wel.

TOESPRAAK BURGEMEESTER DALES DODENHERDENKING 4 MEI 2018 (Westerveld)

Vrijwaring van geest, vrijwaring van gebrek, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting zijn voor mij leidende principes die elk op zijn beurt en samen garant moeten kunnen staan voor een leven in vrijheid.  Voor mij persoonlijk en voor mij als burgemeester zijn deze democratische waarden van vitaal belang. Ze verbinden ons met elkaar in onze democratische rechtsstaat.

Tussen 1 september 1939 en 2 september 1945 stond de wereld in brand. Europa, de Stille Oceaan, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, het Middellandse Zeegebied en Afrika vormden het toneel waarop een bloedige strijd werd gevoerd. Een onbegrensde lijst met landen was met elkaar in oorlog. En het resultaat was vreselijk: meer dan 22 miljoen militaire doden en meer dan 40 miljoen burgerdoden was de optelsom van een jarenlang conflict. 

Geen vrijwaring van geest, geen vrijwaring van gebrek, geen vrijheid van godsdienst en geen vrijheid van meningsuiting maar willekeur, vervolging, terreur en moord waren het resultaat van een strijd die zijn weerga niet kende. Er was geen sprake van democratische waarden maar van een ernstige verstoring van de wereldorde. De Wereldbrand van toen veroorzaakte onbegrensd menselijk leed waarbij onrecht en onrechtvaardigheid de boventoon voerden. En, werd het stil en rustig na de Tweede Wereldoorlog? Waren er lessen getrokken? U en ik kennen de realiteit en we weten dat dat niet het geval is.

Oorlogen, staatsgrepen, invasies, burgeroorlogen, opstanden en conflicten zijn nog steeds aan de orde van de dag. De strijd in Syrië, Jemen, Israël en Gaza, Libië, Irak, Congo, Afghanistan, Sierra Leone, Kosovo en Sri Lanka enz. enz. enz. is nog maar net voorbij of nog gaande. Mensonterende beelden met vluchtende gezinnen en kinderen staan op ons netvlies gegrift. En, wat levert het op? Laten we ook kijken naar onze nabije omgeving. Ook heel dichtbij is er discriminatie, achterstelling en wordt er zelfs fysiek opgetreden tegen mensen die ‘ anders zijn’.  Hiervoor moeten we vanuit onze democratische waarden oog hebben. In Velsen doet iedereen mee! Dat moet een leidend principe zijn in ons dagelijkse gang van zaken. Zo creëren we met elkaar een betrokken samenleving.

Op onze zoektocht naar antwoorden kan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog ons helpen, juist omdat die oorlog, met al zijn verschrikkingen, in zo veel opzichten nog dicht bij ons staat. Een bezoek aan een museum, het bijwonen van een herdenking of het lezen van een boek kan het beginpunt van zo’n zoektocht vormen, maar is niet voldoende. Waar het om draait is na te denken over de wereld van toen én de wereld van nu. Waar het om draait is na te denken over de zuiverheid van idealen die onze leiders vaak voor ons in petto hebben.

De strijders en de verzetshelden van toen en van nu vochten en vechten voor het ideaal van de vrijheid. Zij streden en zij strijden voor de vrede en voor een wereld zonder oorlog en terreur. Voor een wereld die ons met warmte omringt en waarin we onze kansen en ambities kunnen verwezenlijken. In ons land kennen we vrijheid maar deze is niet vrijblijvend. Vrijheid moeten we onderhouden waarbij we waakzaam moeten zijn voor die bewegingen die kunnen leiden tot het beknotten van vrijheid voor ons als individu of als collectief.

Vrijheid is kwetsbaar en broos. Allen zullen we voortdurend moeten werken aan behoud en herwaardering hiervan. Voor echte vrijheid zal solidariteit, nationaal en internationaal, hoog op de agenda moeten blijven staan. Voor echte vrijheid zullen we ons in onze hoedanigheid van wereldburger vanuit de democratische waarden bewust verbonden moeten willen voelen met elkaar. Deze verbondenheid stijgt boven onze landsgrenzen uit. Alleen zo kunnen we bereiken dat op een dag op alle plaatsen in de wereld mensen vrij over straat kunnen.

Over twee jaar is het vijfenzeventig jaar geleden dat de grootste door mensen veroorzaakte wereldbrand eindigde. Zo’n brand willen we nooit meer! Laten we waakzaam zijn en blijven uit respect voor de vele schrijnende littekens. Het is onze plicht te blijven  herdenken, ook na vandaag, ook na morgen en overmorgen. Dit doen we vanuit respect, vanuit lering en vanuit grote betrokkenheid voor diegenen wiens glimlach, stem en warmte we nooit meer zullen horen en voelen. Wel houden we hun foto en hun betekenis levend tot in lengte van jaren. Ik dank u wel.

631 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Dit bericht is geplaatst in Herdenken. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.