4 Mei herdenking in en om Velsen 2018

In de gemeente Velsen kunt u ook in 2018 weer deelnemen aan diverse herdenkings-/herinneringsmomenten.

Het herdenkingsprogramma voor 2018:

Eerebegraafplaats Bloemendaal
9:00 uur
 kranslegging door burgemeesters op de Eerebegraafplaats Bloemendaal op uitnodiging van de gemeente Bloemendaal. (besloten bijeenkomst)

Oorlogsmonument Wenckebachstraat
9.45 uur – 10.30 uur
  jaarlijkse herdenking van alle burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en tijdens vredesmissies. Namens directie en medewerkers van Tata Steel in Nederland zullen directie Tata Steel IJmuiden en een vertegenwoordiger van de Centrale Ondernemingsraad een krans leggen bij het oorlogsmonument aan de Wenckebachstraat en bij het gedenkteken ter herinnering aan de dwangarbeiders uit de oorlogsjaren. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zal in het bijzonder worden stilgestaan bij de 69 medewerkers van het staalbedrijf die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Iedereen is welkom deze herdenking bij te wonen op 4 mei. Leden van het Tata Steel Orkest zullen de plechtigheid muzikaal begeleiden.

Begraafplaats Duinhof
11:00 uur
 Kranslegging door het gemeentebestuur en het Comité 4 en 5 mei Velsen op begraafplaats Duinhof bij het monument en de graven op het veld van de gesneuvelde militairen.

Stationsplein Beverwijk
11:30 uur jaarlijkse herdenking bij het monument op het Stationsplein te Beverwijk. Op het Stationsplein, bij de herinneringsplaquette op de gevel van het stationsgebouw, zullen achtereenvolgens de burgemeester van Beverwijk, een wethouder  van de gemeente  Velsen, leden van het bestuur Stichting 4 mei Beverwijk, Comité 4 en 5 mei Velsen, leerlingen van basisschool De Wilgeroos, leden van de Stichting 16 april 1944, nabestaanden en overige aanwezigen bloemen leggen bij de plaquette. Na een minuut stilte worden gezamenlijk twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

Stadhuis Velsen
Bezorgen bloemstukken en kransen
16.00 uur – 17.00 uur
 (4 mei) Burgerzaal open voor het bezorgen van bloemstukken en kransen. Op 4 mei om 
17.45 uur
 ontvangst bezoekers herdenkingsbijeenkomst (18.00 uur buitendeur op slot).

halfstok18:00 uur Vlag halfstok

vervolg

578 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, Herdenken | Een reactie plaatsen

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2018

Burgerzaal Stadhuis Velsen
Aanvang 18.00 uur

Een herdenking met medewerking van:
Axel Maas en Martijn Hiemstra
Kunstencentrum Velsen

Ryan Koene, leerling Vellesan College
Gedicht: De 5 bittere jaren

Burgemeester Frank Dales,
toespraak

vervolg

Download hier het boekje.

789 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, Herdenken | 3 Reacties

Vervolg Herdenking 2018

PROGRAMMA PLEIN 1945 – WESTERVELD

Het tijdschema van het vervolg van de herdenking:

18.30 uur: formeren van de stoet kransleggers in portaal Burgerzaal.
De opstelling is als volgt:
Burgemeester en Wethouders,
Leden van het verzet / veteranen,
Leden van het Comité 4 en 5 mei,
Bestuursleden van de VG,
Fracties en leden van de politieke partijen,
Bedrijven, scholen, verenigingen en andere organisaties,
Overig publiek.

18.40 uur: korte tocht naar het monument voor de kranslegging op Plein ’45.
Het carillon wordt bespeeld van 18.40 tot 19.00 uur door de stadsbeiaardier dhr. W.Ruitenbeek:

Adagio uit Sinfonia flauto solo T.G.Albinoni ( 1671-1751)
bew. Wim Ruitenbeek
Allemande en Sarabande uit: J.S. Bach (1685-1750)
Partita nr 2 BWV 1004 bew. Bernard Winsemius

Sonatine uit Actus Tragicus J.S. Bach (1685-1750)
BWV 106 bew. Bernard Winsemius
Musick for a while Henry Purcell ( 1659-1695)
A single song in Epidus bew. Arie Abbenes.

18.45 uur: leggen van kransen of bloemstukken bij monument op Plein 1945

19.00 uur: Herdenkingstocht naar Westerveld. Het Comité verzoekt de deelnemers en toeschouwers dringend het karakter van deze herdenkingstocht te respecteren en hieraan op een waardige, stille wijze vorm te geven. Leden van de Muziekvereniging IJmuider Harmonie zullen met omfloerste trommels de stoet begeleiden.

19.30 uur: aankomst begraafplaats Westerveld, alwaar de stoet wordt ontvangen door de directie van Westerveld.

19.35 uur: tweemaal wordt een stop gehouden waarin burgemeester en wethouders een krans leggen bij de eregraven van gevallen geallieerden en gevallen verzetsstrijders.

19.40 uur: Aankomst herdenkingsveld. Muzikaal programma door Soli en Voices.

19.59 uur: Taptoe, direct gevolgd door twee minuten stilte. Na de twee minuten stilte wordt het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus gespeeld en gezongen, daarna zal burgemeester Dales enkele woorden spreken worden en wordt op uitnodiging van de voorzitter van het Comité, bij het herdenkingsmonument kransen en bloemen gelegd, gevolgd door het defilé.

546 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken | Een reactie plaatsen

In gesprek met 2018

Overlevenden vertellen……

Ruim 35 leerlingen van de tweede klassen vmbo van het Vellesan College staan te popelen om de bibliotheek binnen te mogen. Daar wachten al een aantal ouderen, die de oorlog bewust hebben meegemaakt, om hun verhaal te vertellen.

Om alvast wat in de stemming te komen, vertelt mevrouw Wil Weber haar verhaal over wat zij heeft moeten meemaken in de Tweede Wereld Oorlog. Indrukwekkend en met open monden wordt er naar haar verhaal geluisterd.

Dan gaan de leerlingen in kleine groepjes van 3 of 4 een plek zoeken in de bibliotheek. Enkele ouderen hebben krantenknipsels, oude verzetskrantjes en meer documenten meegenomen om te laten zien.

De leerlingen hadden op school vragen voorbereid. Bij sommige groepjes nodig en bij andere was het half uurtje te kort om te luisteren naar de ervaringen van de overlevenden. Na een half uur werd er gewisseld. De leerlingen gingen bij een iemand anders de vragen stellen. De meest uiteenlopende vragen werden gesteld. “Heeft u ook wel gelachen in de oorlog?” “Heeft u ook in een concentratiekamp gezeten?” Heeft u ook een goede Duitser gekend?” en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Na een uur intensief te hebben geluisterd komt iedereen weer samen in het theater van de bibliotheek. Daar is inmiddels wethouder Annette Baerveldt ook, om het winnende gedicht bekend te maken. Ryan Koene heeft met zijn gedicht: “De vijf bittere jaren” gewonnen. Hij zal op 4 mei dit gedicht ook voorlezen in de Burgerzaal, om daarna met enkele andere klasgenoten bloemen te leggen bij het Monument op het Plein 1945, namens de schooljeugd van het voortgezet onderwijs in Velsen.

Het was weer een zeer waardevolle middag en we hopen dat we deze traditie nog lang mogen voortzetten.

411 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Educatief | Een reactie plaatsen

Bevrijdingspop Haarlem

510 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Bevrijding | Een reactie plaatsen

Voor eeuwig vrij op de Eerebegraafplaats

Op Facebook (uit de Haarlemmer Courant):

931 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Verzet, WOII | Een reactie plaatsen

Eereveld vol leven

657 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken, Verzet, WOII | Een reactie plaatsen

Velsense wethouders bij februaristaking

Op Seaport rtv vonden we dit bericht:

Wethouders Verkaik en Vennik naar Februaristaking

 

413 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen | Een reactie plaatsen

Eindelijk een Pieter Weijstraat

Vrijdag 2 februari is -75 jaar na zijn dood- in het bijzijn van 3 generaties Weij door loco burgemeester Vennik en de zoon van Pieter, Cees Weij het straatnaambord onthuld op de plaats waar in de nieuwbouw in Santpoort-Zuid de Pieter Weijstraat zal komen. Met dank aan fotograaf Ko van Leeuwen ontving het Comité de volgende impressie van deze informele bijeenkomst:

Het Jaar van Verzet 2018, heeft hiermee voor Velsen zijn opening beleefd.

490 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken, Verzet, WOII | Een reactie plaatsen

Dankbare evacue’s uit IJmuiden

De Historische Kring Velsen ontving een vraag:

In het dorp Scherpenzeel (Gelderland, grens prov. Utrecht) is in de meidagen veel schade aangericht. Vrijwel de hele kern van het dorp werd in 1941 in de stijl van de Delftse school “wederopgebouwd”. Er kwam ook een nieuw gemeentehuisje. 
Dat is nu gemeentelijk monument. In dat pand is een glas in lood raam, aangeboden door evacué’s uit ijmuiden en Velsen die in de jaren tussen 1942 en 1945 in Scherpenzeel onderdak hebben gevonden. Het is best een mooi raam, je kunt het zien op www.delfgou.nl/portfolio/oude-gemeentehuis-scherpenzeel/
 
In Scherpenzeel weet (bijna) niemand iets van de herkomst van het raam, er is niet over gepubliceerd door de overigens zeker ijverige historische vereniging Oud Scherpenzeel. 
Nu sprak ik onlangs een 84 jarige heer in Scherpenzeel. Hij vertelde dat het glas in lood raam in het wederopbouw gemeentehuis van Scherpenzeel mede is geschonken door een familie Jaspers. De familie Jaspers was ondergebracht in een garage van de gebroeders Schuur (melktransport) aan het Oosteinde in Scherpenzeel.
De familie Jaspers had in IJmuiden een transportbedrijf.  
Men zou hier in Scherpenzeel graag weten welke verhalen erbij horen. Hebben jullie ooit gehoord van Ijmuidenaren die in de Gelderse Vallei terecht gekomen zijn? Is dit verhaal van het raam bij jullie bekend? 

Wij ondersteunen deze speurtocht van harte en hopen dat iemand iets meer kan vertellen. Reageer

 

603 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, WOII | Een reactie plaatsen