Herdenking 4 mei 2019 in het teken van:

Dodenherdenking, Plein 1945, IJmuiden (FotoKvL / Ko van Leeuwen)

237 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen | 2 Reacties

2019 / 2020: 75 jaar vrijheid!

Het is inmiddels gelukkig al 75 jaar geleden, dat Nederland is bevrijd. Vele van de mensen, die dit persoonlijk hebben meegemaakt zijn al overleden. De meeste van de huidige Velsenaren hebben het alleen van horen zeggen of verhalen van familieleden. Kun je het besef, dat deze vrijheid ooit weg is geweest overbrengen aan de huidige generatie, die toekomstgericht is en moe van al die verhalen? Het Nationale Comité 4 en 5 mei en al haar lokale afdelingen, waaronder het Comité 4 en 5 mei Velsen houden zich al langere tijd met deze vraag bezig en hebben in verband hiermee de volgende doelstellingen geformuleerd:

https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/75-jaar-vrijheid/doelstellingen

De komende jaren zal blijken of ook Velsen er in is geslaagd deze doelstellingen te bereiken. Dit kan het Comité absoluut niet alleen. We nodigen alle Velsenaren uit mee te denken en ook daadwerkelijk mee te werken aan de realisatie ervan.

220 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen | Een reactie plaatsen

‘Stolpersteine’

De gemeente Velsen heeft zijn eerste ‘Stolpersteine’ (struikelstenen). Kleine gedenktekens die voorbijgangers attent moeten maken op slachtoffers en/of gebeurtenissen die in de laatste Wereldoorlog op die plaats hebben plaatsgevonden. Op Zondag 7 Oktober 2018 om 10:00 uur zijn 15 Stolpersteine geplaatst bij voormalig ‘Huize Dina’, ter nagedachtenis van de meisjes die daar rond 1942 hebben gewoond.

De Duitse kunstenaar Gunther Demnig bezig met het plaatsen van de stenen aan de Duinlustparkweg te Santpoort.

zie: https://historischekringvelsen.nl/

964 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken, WOII | Een reactie plaatsen

Freddie Oversteegen overleden

Freddy Dekker-Oversteegen (foto: Ko van Leeuwen)

Vrijdag 7 september bereikte ons het bericht dat een dag voor het bereiken van haar 93e levensjaar is overleden de verzetsstrijder Freddie Oversteegen. Zij was al op haar 14e actief in het Verzet, samen met haar zus Truus en Hannie Schaft. Het Verzetsmuseum in Amsterdam wijdde een tentoonstelling aan deze drie meiden in verzet. Freddie was in Velsen vooral bekend doordat zij -als een eerbiedige hommage aan haar medestrijders- jaarlijks namens de Bond van Oud Illegale werkers een krans legde op het Monument op Plein 1945 en aansluitend aanwezig was bij de Bonekampherdenking op de Westerbegraafplaats in IJmuiden. In Museum Haarlem was in 2017 een nog een tentoonstelling te zien over deze drie vrouwen die was gebaseerd op het boek over Hannie Schaft, geschreven door Peter Hammann en geïllustreerd door Eric J.Coolen. Zie ook: Nationaal Monument Kamp Vught

Dat zij moge rusten in vrede!

532 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, Verzet | Een reactie plaatsen

15 augustus: Nationale Indië Herdenking

Jaarlijkse herdenking op 15 augustus van de Japanse capitulatie en bevrijding van Nederlands-Indië in 1945. Hiermee kwam een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Foto: nu.nl

Bij de herdenkingsplechtigheid bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de Japanse onderdrukking in en om voormalig Nederlands-Indië gedurende de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Deze herdenking staat los van de jaarlijkse herdenkingop de eerste zaterdag van september, waarop de slachtoffers van het naoorlogse conflict in het voormalige Nederlands-Indië (1945-1962) worden herdacht.

Indische bevrijding
Nederland wordt bevrijd op 5 mei 1945. Op die datum is er in voormalig Nederlands-Indië echter nog geen bevrijding. De Japanse overheersing van het voormalig Nederlands-Indië drukt in de hierop volgende maanden nog zwaar op alle inwoners van dat land en ver daarbuiten.

De aandacht van de Nationale Herdenking op 4 mei gaat vooral uit naar de gevolgen van de oorlog tegen nazi-Duitsland. De dag erna is gereserveerd voor de feestelijke viering van de bevrijding van de nazi-bezetter.

De geschiedenis van de mensen met een Indische oorlogsachtergrond is echter zó anders verlopen dat de activiteiten op 4 en 5 mei niet genoeg bij de behoeften van deze groep blijken aan te sluiten. (Lees meer)

481 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken, WOII | Een reactie plaatsen

Impressies In gesprek met 2018 …

Begeleidend Docent Geschiedenis & Aardrijkskunde & Mentor 2D, mevr. Karabulut maakte onderstaande opnamen. Deze geven duidelijk weer dat In Gesprek Met… leerlingen aan het denken kan zetten. Dankzij de mensen, die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt en er met hen over wilden vertellen.

459 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Educatief, WOII | Getagged , | Een reactie plaatsen

Herdenking Westerveld 2018

613 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

613 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Fotoimpressie Herdenking Velsen

Fotograaf Ko van Leeuwen maakt voor het Comite 4 en 5 mei Velsen een beeldverslag van de 4 mei herdenking in Velsen. (klik hier)

Dodenherdenking, Plein 1945 (FotoKvL / Ko van Leeuwen) 04-05-2018

542 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, Herdenken | Een reactie plaatsen

2018 Toespraak dhr. F. Vermeulen, voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen

Tegen Vergetelheid.

Het is weer 4 mei en het Nationaal Comité heeft voor dit jaar gekozen voor het thema; “2018, jaar van verzet”. Dat brengt ons in moeilijkheden, immers, over Het Verzet in de Tweede Wereldoorlog is eindeloos veel te vinden. Wie van u “Bankier van het verzet” heeft gezien, werd geconfronteerd met emoties en angsten zoals je die nimmer in je veilig en welvarend bestaan zult hebben, een film die je slecht doet slapen of waar je met hoofdpijn vandaan komt, zo indrukwekkend.  Ook wij in Velsen hebben onze verzetshelden en -slachtoffers, u allen bekend als u door de straten met onderschriften loopt: Homburg, Van Popta, Dinkgreve, De Noo, Bonekamp, Rosendahl, Schaft, Vijlbrief, Van Broekhuijsen, Sieraad, Strengholt  en ga maar door.

Frits Vermeulen, voorzitter Comite 4 en 5 mei (FotoKvL / Ko van Leeuwen)

Als het thema niet “Het Verzet”  is maar “verzet”, waar moeten we het dan in 2018 over hebben?  Hebben we echt nog iets vanuit ons welvaartsbestaan waartegen we ons moeten verzetten?   Jawel, er zijn algemeenheden genoeg: tegen armoede, tegen fysieke en economische onderdrukking, tegen geweld en mishandeling, tegen nepberichten en leugens, tegen oorlog. In een vrije wereld is dat tamelijk gemakkelijk, immers, je wordt niet gemarteld of gefusilleerd als je ergens tegen bent. Zelfs een grote bek geven levert niet direct levensgevaar op. Mevrouw Weber vertelde vorige week in de bibliotheek bij “In gesprek met”: een jongetje, dat dacht dat een Duitser geen Nederlands verstond, zei “Rotmof”. Deze rotmof greep de jongen en zei tegen de vader: u mag kiezen, of u geeft hem een pak slaag of u gaat naar een  werkkamp. De vader gaf zijn zoon een pak slaag. Een dag later mocht de vader zijn zoon ophalen uit de cel. Hij heeft nooit meer normaal kunnen lopen.

Herdenken wordt voor generaties na ons steeds ingewikkelder. Zoals met alles, als je het niet meer hebt ,weet je pas wat je mist. Wij hebben vrijheid en weten niet wat het is om het niet te hebben, om opgepakt worden om wat je zegt, gedeporteerd worden omdat je aan de verkeerde kant staat, je verschuilen in donkere ruimten met angst ontdekt te worden. We hebben niet in de gaten dat vrede en vrijheid in deze wereld uitzonderlijk is.

Daarom, verzet anno 2018 moet een verzet tegen vergetelheid zijn, tevens een morele plicht voor ouders, onderwijzers, journalisten, overheid, om verhalen en emoties door te geven. Daarmee kunnen we blijven begrijpen wat vrijheid is en hoe we die kunnen verdedigen. Het is ons hoogste goed, met dank aan hen, die ons dat in de oorlog persoonlijk duidelijk hebben gemaakt.

528 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, Herdenken | Een reactie plaatsen

Toespraak dhr.F.Dales, burgemeester van Velsen

WELKOM 04 MEI 2018 BURGERZAAL

Straks om acht uur is het overal in ons land twee minuten stil. Vanavond herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Burgemeester Dales (FotoKvL / Ko van Leeuwen)

Fijn dat u er bent vanavond hier in deze Burgerzaal. Met uw aanwezigheid onderstreept u dat herdenken belangrijk is en meer is dan een jaarlijks ritueel. Vanavond herdenken we hier in deze zaal, zo meteen op het plein hiervoor en straks op Westerveld met respect allen die voor onze vrijheid hun leven hebben gegeven. Door hun strijd tegen het onrecht kunnen wij in een vrij land leven, een land waarin de grondrechten worden gerespecteerd, een land waarin mensen met diverse culturele achtergronden met elkaar kunnen leven in harmonie, met respect en in vrijheid.

De Tweede Wereldoorlog heeft honderdduizenden Nederlanders het leven gekost. Al die slachtoffers hadden een naam, een persoonlijkheid en een toekomstdroom. Allen hielden ze van iemand: van hun man of vrouw, van hun vader of hun moeder of van hun kinderen. Velen kwamen nooit meer thuis. Voor hen houden we vanavond de fakkel brandend. Jaar na jaar na jaar komen we op 4 mei bijeen om te buigen voor hun daden en voor het hoogste offer dat door hen werd gebracht.

Ik dank het Comité 4 en 5 mei voor het feit dat zij ook vanavond weer een herdenkingsprogramma hebben willen organiseren. Het comité onderstreept hiermee dat herdenken en gedenken waardevol zijn. Een avond als deze brengt ons in verbroedering bijeen om stil te staan bij onze vrijheid dat een groot goed is en waarvoor op vaak gruwelijke wijze is gestreden.

Straks zal ik op Westerveld een toespraak houden. Ik hoop dat ik u mag uitnodigen om aan het eind van deze bijeenkomst aan te sluiten bij de tocht die we in gezamenlijkheid zullen afleggen naar Westerveld. Ik dank u wel.

TOESPRAAK BURGEMEESTER DALES DODENHERDENKING 4 MEI 2018 (Westerveld)

Vrijwaring van geest, vrijwaring van gebrek, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting zijn voor mij leidende principes die elk op zijn beurt en samen garant moeten kunnen staan voor een leven in vrijheid.  Voor mij persoonlijk en voor mij als burgemeester zijn deze democratische waarden van vitaal belang. Ze verbinden ons met elkaar in onze democratische rechtsstaat.

Tussen 1 september 1939 en 2 september 1945 stond de wereld in brand. Europa, de Stille Oceaan, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, het Middellandse Zeegebied en Afrika vormden het toneel waarop een bloedige strijd werd gevoerd. Een onbegrensde lijst met landen was met elkaar in oorlog. En het resultaat was vreselijk: meer dan 22 miljoen militaire doden en meer dan 40 miljoen burgerdoden was de optelsom van een jarenlang conflict. 

Geen vrijwaring van geest, geen vrijwaring van gebrek, geen vrijheid van godsdienst en geen vrijheid van meningsuiting maar willekeur, vervolging, terreur en moord waren het resultaat van een strijd die zijn weerga niet kende. Er was geen sprake van democratische waarden maar van een ernstige verstoring van de wereldorde. De Wereldbrand van toen veroorzaakte onbegrensd menselijk leed waarbij onrecht en onrechtvaardigheid de boventoon voerden. En, werd het stil en rustig na de Tweede Wereldoorlog? Waren er lessen getrokken? U en ik kennen de realiteit en we weten dat dat niet het geval is.

Oorlogen, staatsgrepen, invasies, burgeroorlogen, opstanden en conflicten zijn nog steeds aan de orde van de dag. De strijd in Syrië, Jemen, Israël en Gaza, Libië, Irak, Congo, Afghanistan, Sierra Leone, Kosovo en Sri Lanka enz. enz. enz. is nog maar net voorbij of nog gaande. Mensonterende beelden met vluchtende gezinnen en kinderen staan op ons netvlies gegrift. En, wat levert het op? Laten we ook kijken naar onze nabije omgeving. Ook heel dichtbij is er discriminatie, achterstelling en wordt er zelfs fysiek opgetreden tegen mensen die ‘ anders zijn’.  Hiervoor moeten we vanuit onze democratische waarden oog hebben. In Velsen doet iedereen mee! Dat moet een leidend principe zijn in ons dagelijkse gang van zaken. Zo creëren we met elkaar een betrokken samenleving.

Op onze zoektocht naar antwoorden kan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog ons helpen, juist omdat die oorlog, met al zijn verschrikkingen, in zo veel opzichten nog dicht bij ons staat. Een bezoek aan een museum, het bijwonen van een herdenking of het lezen van een boek kan het beginpunt van zo’n zoektocht vormen, maar is niet voldoende. Waar het om draait is na te denken over de wereld van toen én de wereld van nu. Waar het om draait is na te denken over de zuiverheid van idealen die onze leiders vaak voor ons in petto hebben.

De strijders en de verzetshelden van toen en van nu vochten en vechten voor het ideaal van de vrijheid. Zij streden en zij strijden voor de vrede en voor een wereld zonder oorlog en terreur. Voor een wereld die ons met warmte omringt en waarin we onze kansen en ambities kunnen verwezenlijken. In ons land kennen we vrijheid maar deze is niet vrijblijvend. Vrijheid moeten we onderhouden waarbij we waakzaam moeten zijn voor die bewegingen die kunnen leiden tot het beknotten van vrijheid voor ons als individu of als collectief.

Vrijheid is kwetsbaar en broos. Allen zullen we voortdurend moeten werken aan behoud en herwaardering hiervan. Voor echte vrijheid zal solidariteit, nationaal en internationaal, hoog op de agenda moeten blijven staan. Voor echte vrijheid zullen we ons in onze hoedanigheid van wereldburger vanuit de democratische waarden bewust verbonden moeten willen voelen met elkaar. Deze verbondenheid stijgt boven onze landsgrenzen uit. Alleen zo kunnen we bereiken dat op een dag op alle plaatsen in de wereld mensen vrij over straat kunnen.

Over twee jaar is het vijfenzeventig jaar geleden dat de grootste door mensen veroorzaakte wereldbrand eindigde. Zo’n brand willen we nooit meer! Laten we waakzaam zijn en blijven uit respect voor de vele schrijnende littekens. Het is onze plicht te blijven  herdenken, ook na vandaag, ook na morgen en overmorgen. Dit doen we vanuit respect, vanuit lering en vanuit grote betrokkenheid voor diegenen wiens glimlach, stem en warmte we nooit meer zullen horen en voelen. Wel houden we hun foto en hun betekenis levend tot in lengte van jaren. Ik dank u wel.

532 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken | Een reactie plaatsen