Eereveld vol leven

131 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken, Verzet, WOII | Een reactie plaatsen

Velsense wethouders bij februaristaking

Op Seaport rtv vonden we dit bericht:

Wethouders Verkaik en Vennik naar Februaristaking

 

75 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen | Een reactie plaatsen

Eindelijk een Pieter Weijstraat

Vrijdag 2 februari is -75 jaar na zijn dood- in het bijzijn van 3 generaties Weij door loco burgemeester Vennik en de zoon van Pieter, Cees Weij het straatnaambord onthuld op de plaats waar in de nieuwbouw in Santpoort-Zuid de Pieter Weijstraat zal komen. Met dank aan fotograaf Ko van Leeuwen ontving het Comité de volgende impressie van deze informele bijeenkomst:

Het Jaar van Verzet 2018, heeft hiermee voor Velsen zijn opening beleefd.

124 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken, Verzet, WOII | Een reactie plaatsen

Dankbare evacue’s uit IJmuiden

De Historische Kring Velsen ontving een vraag:

In het dorp Scherpenzeel (Gelderland, grens prov. Utrecht) is in de meidagen veel schade aangericht. Vrijwel de hele kern van het dorp werd in 1941 in de stijl van de Delftse school “wederopgebouwd”. Er kwam ook een nieuw gemeentehuisje. 
Dat is nu gemeentelijk monument. In dat pand is een glas in lood raam, aangeboden door evacué’s uit ijmuiden en Velsen die in de jaren tussen 1942 en 1945 in Scherpenzeel onderdak hebben gevonden. Het is best een mooi raam, je kunt het zien op www.delfgou.nl/portfolio/oude-gemeentehuis-scherpenzeel/
 
In Scherpenzeel weet (bijna) niemand iets van de herkomst van het raam, er is niet over gepubliceerd door de overigens zeker ijverige historische vereniging Oud Scherpenzeel. 
Nu sprak ik onlangs een 84 jarige heer in Scherpenzeel. Hij vertelde dat het glas in lood raam in het wederopbouw gemeentehuis van Scherpenzeel mede is geschonken door een familie Jaspers. De familie Jaspers was ondergebracht in een garage van de gebroeders Schuur (melktransport) aan het Oosteinde in Scherpenzeel.
De familie Jaspers had in IJmuiden een transportbedrijf.  
Men zou hier in Scherpenzeel graag weten welke verhalen erbij horen. Hebben jullie ooit gehoord van Ijmuidenaren die in de Gelderse Vallei terecht gekomen zijn? Is dit verhaal van het raam bij jullie bekend? 

Wij ondersteunen deze speurtocht van harte en hopen dat iemand iets meer kan vertellen. Reageer

 

152 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, WOII | Een reactie plaatsen

Nits blikken terug op de Bezetting

De Nederlandse band Nits, heeft een nieuw muziekalbum uitgebracht. Alle nummers gaan over de periode van de Bezetting van Nederland. U zag en hoorde ze wellicht bij De Wereld Draait Door op 22 november j.l.

Hieronder de albumhoes: http://www.nits.nl/nits/index.html

De teksten van de nummers. http://www.nits.nl/lyrics/angst.html

211 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in WOII | Een reactie plaatsen

Waarom Plein 1945?

Als je een willekeurige Velsenaar vraagt: “Waarom heet het plein voor het stadhuis: Plein 1945?” krijg je lang niet altijd een duidelijk antwoord. Daarom heeft het Comite 4 en 5 mei Velsen het verzoek ingediend een onderschrift toe te voegen aan de straatnaambordjes op Plein 1945. Net als bij de naar Velsense verzetsdeelnemers vernoemde straten. Een zoektocht op internet bracht ons bij de volgende site:

https://ifthenisnow.eu/nl/gebeurtenissen/de-capitulatie-in-hotel-de-wereld-op-5-mei-1945

Ook vonden we dit bericht:
https://historiek.net/capitulatie-in-wageningen-in-mei-1945-is-geschiedvervalsing/49371/
Het blijkt dus niet zo eenvoudig om een geschiedkundig correct onderschrift te bedenken. Heeft u een suggestie?
Binnenkort zullen de onderschriften zullen worden toegevoegd. Houdt de straatnaambordjes van Plein 1945 dus maar in de gaten!

267 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Bevrijding | Getagged | 2 Reacties

Oorlogsslachtoffers IJmond

In de IJmond zijn vele mensen actief als het gaat om het in beeld brengen de verschrikkingen van de -gelukkig voor onze streek- laatste oorlog.
Al deze ‘bevlogenen’ proberen al jaren een beeld te krijgen van de werkelijke tragedies, die in de 5 jaar, die dit conflict duurde.
Volledigheid is onmogelijk na te streven, maar het is altijd ‘ontluisterend’ te ontdekken, dat ‘jouw familielid’ niet wordt vermeld.
De site ‘Oorlogsslachtoffers IJmond’ probeert handvatten te geven aan leerlingen en studenten van scholen in de IJmond die ‘onderzoek’ willen doen naar bijvoorbeeld naamgenoten, familieleden of plaatselijk erfgoed bij hen in de buurt. Zo kan geschiedenis soms heel dichtbij komen en dus plotseling heel veel interessanter worden.Open deze website in een nieuw venster

606 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen | Een reactie plaatsen

Doorstart ‘In gesprek met…’

De foto’s zijn gemaakt door: Angelique Numeijer

Het succesvolle onderwijsproject ‘in gesprek met…’ dat de bibliotheek Velsen ruim 10 jaar samen met het Comité 4 en 5 mei Velsen voor de Velsense 2e klassers van het Voortgezet onderwijs organiseerde, is eind vorige week met medewerking van de bibliotheek en het Comité op kleinere schaal door de Franciscusschool voortgezet voor hun groepen 8.

Een flink aantal ouderen, die de oorlog hebben meegemaakt, kwamen in gesprek met groepjes leerlingen. Deze zaten vaak ademloos te luisteren naar de voor hen onvoorstelbare verhalen, die deze ‘oudere getuigen’ vertelden. Over onvrijheid,  honger, angstige momenten tijdens bombardementen en zelfs executies, die zij toentertijd als kind hebben ervaren.

Na afloop was iedereen het er over eens:”Volgend jaar weer!” Vooral ook de leerkrachten van de groepen 8 waren, ondanks het organisatorische werk dat er aan vast zit, enthousiast en ook verrast door de aandacht, die alle leerlingen tijdens deze confrontatie hadden.

De bibliotheekmedewerkers, die tijdens de introductie aanwezig waren, vertelden te blijven zoeken naar een nieuwe formule om een dergelijke ervaring voor de leerlingen van de Velsense scholen te behouden.

546 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Educatief, Herdenken | Een reactie plaatsen

Toespraak burgemeester Dales Westerveld 4 mei 2017

“Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen
En herhaal ze honderd malen
Alle malen zal ik wenen”.

Hoe mooi zijn deze dichtregels uit het gedicht Vrede van Leo Vroman. Kom vanavond met verhalen. U en ik, wij allen, kennen de beelden van toen en van nu. Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen….. Maar de oorlog is helaas niet verdwenen!

Ook al lijkt de Tweede Wereldoorlog ver weg, velen van u hier vanavond bijeen zullen de beelden kennen: beelden van leed, angst en onzekerheid. Beelden van verscheuring, dood, moord en van een wereld waarin vrijheid ver ons weg leek. Ook vanavond kennen we verhalen van de tijd waarin we nu leven en die hartverscheurende beelden oproepen. Wij zijn nu vrij maar op teveel plaatsen in de wereld is de oorlog niet verdwenen en ontstaan nieuwe verhalen die eveneens na honderd malen te zijn verteld tranen oproepen.

Hoe geven we vrijheid door aan delen en landen in onze wereld waarvan het lijkt dat we hier niet toe kunnen doordringen? Hoe geven we samen vrijheid door in Irak, Syrië, Jemen en al die andere plekken in de wereld waar sprake is van brandhaarden die diepe sporen nalaten in het leven van velen, in het leven van vaak onschuldige burgers?

Wij, hier in het westen, hier in ons land, hier in onze eigen gemeenschap weten wat vrijheid is. Maar, we kennen de verhalen en overleveringen maar al te goed van hen die streden voor onze vrijheid. Formeel geven we hier op de avond van de vierde mei de volgende betekenis aan: we herdenken de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Dit houdt in dat we juist vanavond stilstaan bij al diegenen, mannen en vrouwen, die voor onze vrijheid streden in die landen waar vrijheid geen gemeengoed is en waar inwoners worden belemmerd in hun bestaan en waar de voor ons normale vrijheden waaronder vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting worden geschonden. Ook Velsenaren streden in den vreemde. Jaarlijks tijdens onze eigen Velsense veteranendag zijn hun verhalen te horen. Trots horen we te zijn op onze veteranen die zich inspanden en inspannen voor het recht om vrij te zijn.

Vrijheid is voor ons normaal en gemeengoed geworden. We zijn er zelfs aan gewend geraakt. Maar, vrijheid is uiterst kwetsbaar en broos en moet feitelijk bij voortduring worden onderhouden. Ik weet het: ‘Vrijheid wereldwijd’ is veelomvattend. Dat is misschien zelfs teveel gevraagd! Maar om dit ideaal te bereiken zullen we dag voor dag in gezamenlijkheid moeten werken. In onze straat, in onze wijk, in onze stad, in ons land, in Europa en wereldwijd. Ook wij kunnen wat doen door ons te richten op onze buren, familie, vrienden, die opkomen voor hen die onderdrukt worden.

Voor echte vrijheid zal solidariteit, nationaal en internationaal, hoog op de agenda moeten blijven staan. Voor echte vrijheid zullen we ons in onze hoedanigheid van wereldburger bewust verbonden moeten willen voelen met elkaar. Deze verbondenheid stijgt boven onze landsgrenzen uit. Alleen zo kunnen we bereiken dat op een dag op alle plaatsen in de wereld mensen vrij over straat kunnen. Laat dat vanavond en daarna ons aller streven zijn! In dit kader hoop ik dat we de sfeer van verbondenheid ook kunnen doorgeven aan de statushouders die in onze gemeente wonen of komen wonen.

Vorig jaar op 4 mei mocht ik in de Burgerzaal van het gemeentehuis een fakkel ontsteken. Ik noemde dat de fakkel van verbintenis. In de aanloop naar de herdenking van vanavond heb ik teruggedacht aan het ontsteken van de fakkel van vorig jaar. Dit bracht mij ook op de vraag die ik mezelf stelde of wij oorlog daadwerkelijk kunnen begrijpen. Voelen wij de tranen die zovelen plengen en plengden vanwege het verlies dat zij leden:

  • Omdat hun naasten sneuvelden in oorlogsgeweld
  • Omdat ooggetuigen hun dierbaren met eigen ogen zagen sneuvelen
  • Omdat kwetsbare burgers op de vlucht sloegen en op de vlucht zijn
  • Omdat een droom of ideaal onder de bodem van mensen wordt weggeslagen
  • Omdat kinderen onder erbarmelijke omstandigheden leven.
  • Omdat, omdat, omdat………..,

een bijna onbeperkte rij van leed en mensonterende beelden die we vaak zien. Beelden die ons moeten doen beseffen dat we onze vrijheid door moeten geven aan al diegenen die de vrijheid nu ontberen. Laten we al diegenen die onder bezetting leven, onder onderdrukking verkeren en die op de vlucht zijn het gevoel geven dat we ons met hen verbonden voelen. Vrijheid is een kwetsbaar kleinood dames en heren dat we in ons hart moeten sluiten en dat we ook aan anderen moeten gunnen. Hier dichtbij en ver weg.

Dank u wel.

599 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken | Een reactie plaatsen

Korte toespraak burgemeester Dales 4 mei 2017 Burgerzaal

Geachte aanwezigen, leden van de gemeenteraad,

Ik ben blij dat u er bent. Zeker op deze avond, de avond van de 4e mei. Jaarlijks komen we deze avond bijeen. Niet alleen vanwege het samenzijn maar vanwege het delen van ons gevoel, een gevoel van diep respect voor hen die voor ons streden in oorlogs-en crisisgebieden, waar ook ter wereld. Voor hen die aldaar het leven moesten laten om voor onze vrijheid te strijden.

Het jaarlijks samenzijn op de avond van de 4e mei geeft een gevoel van verbintenis. Op deze avond staat ons collectieve geheugen centraal en dit geheugen bevat herinneringen, verdriet maar bovenal een postuum respect voor dierbaren, vrienden, buren, kennissen, familieleden die een strijd streden en deze vaak betaalden met de dood. Overal in ons land en in Velsen is het straks om acht uur twee minuten stil. Vredig stil zelfs waarbij een opgaande vogel of de wind ons omringen.

Als uw burgemeester mag ik vanavond voor de tweede maal de dodenherdenking bijwonen. Vorig jaar heeft deze diepe indruk op mij gemaakt. Niet alleen vanwege het ceremonieel en het respect dat we betuigen maar ook vanwege het samenzijn en het gevoel dat we één zijn.

536 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken | Een reactie plaatsen