Impressies In gesprek met 2018 …

Begeleidend Docent Geschiedenis & Aardrijkskunde & Mentor 2D, mevr. Karabulut maakte onderstaande opnamen. Deze geven duidelijk weer dat In Gesprek Met… leerlingen aan het denken kan zetten. Dankzij de mensen, die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt en er met hen over wilden vertellen.

130 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Educatief, WOII | Getagged , | Een reactie plaatsen

Herdenking Westerveld 2018

153 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

153 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Fotoimpressie Herdenking Velsen

Fotograaf Ko van Leeuwen maakt voor het Comite 4 en 5 mei Velsen een beeldverslag van de 4 mei herdenking in Velsen. (klik hier)

Dodenherdenking, Plein 1945 (FotoKvL / Ko van Leeuwen) 04-05-2018

169 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, Herdenken | Een reactie plaatsen

Toespraak dhr. F. Vermeulen, voorzitter Comité 4 en 5 mei Velsen

Tegen Vergetelheid.

Het is weer 4 mei en het Nationaal Comité heeft voor dit jaar gekozen voor het thema; “2018, jaar van verzet”. Dat brengt ons in moeilijkheden, immers, over Het Verzet in de Tweede Wereldoorlog is eindeloos veel te vinden. Wie van u “Bankier van het verzet” heeft gezien, werd geconfronteerd met emoties en angsten zoals je die nimmer in je veilig en welvarend bestaan zult hebben, een film die je slecht doet slapen of waar je met hoofdpijn vandaan komt, zo indrukwekkend.  Ook wij in Velsen hebben onze verzetshelden en -slachtoffers, u allen bekend als u door de straten met onderschriften loopt: Homburg, Van Popta, Dinkgreve, De Noo, Bonekamp, Rosendahl, Schaft, Vijlbrief, Van Broekhuijsen, Sieraad, Strengholt  en ga maar door.

Frits Vermeulen, voorzitter Comite 4 en 5 mei (FotoKvL / Ko van Leeuwen)

Als het thema niet “Het Verzet”  is maar “verzet”, waar moeten we het dan in 2018 over hebben?  Hebben we echt nog iets vanuit ons welvaartsbestaan waartegen we ons moeten verzetten?   Jawel, er zijn algemeenheden genoeg: tegen armoede, tegen fysieke en economische onderdrukking, tegen geweld en mishandeling, tegen nepberichten en leugens, tegen oorlog. In een vrije wereld is dat tamelijk gemakkelijk, immers, je wordt niet gemarteld of gefusilleerd als je ergens tegen bent. Zelfs een grote bek geven levert niet direct levensgevaar op. Mevrouw Weber vertelde vorige week in de bibliotheek bij “In gesprek met”: een jongetje, dat dacht dat een Duitser geen Nederlands verstond, zei “Rotmof”. Deze rotmof greep de jongen en zei tegen de vader: u mag kiezen, of u geeft hem een pak slaag of u gaat naar een  werkkamp. De vader gaf zijn zoon een pak slaag. Een dag later mocht de vader zijn zoon ophalen uit de cel. Hij heeft nooit meer normaal kunnen lopen.

Herdenken wordt voor generaties na ons steeds ingewikkelder. Zoals met alles, als je het niet meer hebt ,weet je pas wat je mist. Wij hebben vrijheid en weten niet wat het is om het niet te hebben, om opgepakt worden om wat je zegt, gedeporteerd worden omdat je aan de verkeerde kant staat, je verschuilen in donkere ruimten met angst ontdekt te worden. We hebben niet in de gaten dat vrede en vrijheid in deze wereld uitzonderlijk is.

Daarom, verzet anno 2018 moet een verzet tegen vergetelheid zijn, tevens een morele plicht voor ouders, onderwijzers, journalisten, overheid, om verhalen en emoties door te geven. Daarmee kunnen we blijven begrijpen wat vrijheid is en hoe we die kunnen verdedigen. Het is ons hoogste goed, met dank aan hen, die ons dat in de oorlog persoonlijk duidelijk hebben gemaakt.

173 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, Herdenken | Een reactie plaatsen

Toespraak dhr.F.Dales, burgemeester van Velsen

WELKOM 04 MEI 2018 BURGERZAAL

Straks om acht uur is het overal in ons land twee minuten stil. Vanavond herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Burgemeester Dales (FotoKvL / Ko van Leeuwen)

Fijn dat u er bent vanavond hier in deze Burgerzaal. Met uw aanwezigheid onderstreept u dat herdenken belangrijk is en meer is dan een jaarlijks ritueel. Vanavond herdenken we hier in deze zaal, zo meteen op het plein hiervoor en straks op Westerveld met respect allen die voor onze vrijheid hun leven hebben gegeven. Door hun strijd tegen het onrecht kunnen wij in een vrij land leven, een land waarin de grondrechten worden gerespecteerd, een land waarin mensen met diverse culturele achtergronden met elkaar kunnen leven in harmonie, met respect en in vrijheid.

De Tweede Wereldoorlog heeft honderdduizenden Nederlanders het leven gekost. Al die slachtoffers hadden een naam, een persoonlijkheid en een toekomstdroom. Allen hielden ze van iemand: van hun man of vrouw, van hun vader of hun moeder of van hun kinderen. Velen kwamen nooit meer thuis. Voor hen houden we vanavond de fakkel brandend. Jaar na jaar na jaar komen we op 4 mei bijeen om te buigen voor hun daden en voor het hoogste offer dat door hen werd gebracht.

Ik dank het Comité 4 en 5 mei voor het feit dat zij ook vanavond weer een herdenkingsprogramma hebben willen organiseren. Het comité onderstreept hiermee dat herdenken en gedenken waardevol zijn. Een avond als deze brengt ons in verbroedering bijeen om stil te staan bij onze vrijheid dat een groot goed is en waarvoor op vaak gruwelijke wijze is gestreden.

Straks zal ik op Westerveld een toespraak houden. Ik hoop dat ik u mag uitnodigen om aan het eind van deze bijeenkomst aan te sluiten bij de tocht die we in gezamenlijkheid zullen afleggen naar Westerveld. Ik dank u wel.

TOESPRAAK BURGEMEESTER DALES DODENHERDENKING 4 MEI 2018 (Westerveld)

Vrijwaring van geest, vrijwaring van gebrek, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting zijn voor mij leidende principes die elk op zijn beurt en samen garant moeten kunnen staan voor een leven in vrijheid.  Voor mij persoonlijk en voor mij als burgemeester zijn deze democratische waarden van vitaal belang. Ze verbinden ons met elkaar in onze democratische rechtsstaat.

Tussen 1 september 1939 en 2 september 1945 stond de wereld in brand. Europa, de Stille Oceaan, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, het Middellandse Zeegebied en Afrika vormden het toneel waarop een bloedige strijd werd gevoerd. Een onbegrensde lijst met landen was met elkaar in oorlog. En het resultaat was vreselijk: meer dan 22 miljoen militaire doden en meer dan 40 miljoen burgerdoden was de optelsom van een jarenlang conflict. 

Geen vrijwaring van geest, geen vrijwaring van gebrek, geen vrijheid van godsdienst en geen vrijheid van meningsuiting maar willekeur, vervolging, terreur en moord waren het resultaat van een strijd die zijn weerga niet kende. Er was geen sprake van democratische waarden maar van een ernstige verstoring van de wereldorde. De Wereldbrand van toen veroorzaakte onbegrensd menselijk leed waarbij onrecht en onrechtvaardigheid de boventoon voerden. En, werd het stil en rustig na de Tweede Wereldoorlog? Waren er lessen getrokken? U en ik kennen de realiteit en we weten dat dat niet het geval is.

Oorlogen, staatsgrepen, invasies, burgeroorlogen, opstanden en conflicten zijn nog steeds aan de orde van de dag. De strijd in Syrië, Jemen, Israël en Gaza, Libië, Irak, Congo, Afghanistan, Sierra Leone, Kosovo en Sri Lanka enz. enz. enz. is nog maar net voorbij of nog gaande. Mensonterende beelden met vluchtende gezinnen en kinderen staan op ons netvlies gegrift. En, wat levert het op? Laten we ook kijken naar onze nabije omgeving. Ook heel dichtbij is er discriminatie, achterstelling en wordt er zelfs fysiek opgetreden tegen mensen die ‘ anders zijn’.  Hiervoor moeten we vanuit onze democratische waarden oog hebben. In Velsen doet iedereen mee! Dat moet een leidend principe zijn in ons dagelijkse gang van zaken. Zo creëren we met elkaar een betrokken samenleving.

Op onze zoektocht naar antwoorden kan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog ons helpen, juist omdat die oorlog, met al zijn verschrikkingen, in zo veel opzichten nog dicht bij ons staat. Een bezoek aan een museum, het bijwonen van een herdenking of het lezen van een boek kan het beginpunt van zo’n zoektocht vormen, maar is niet voldoende. Waar het om draait is na te denken over de wereld van toen én de wereld van nu. Waar het om draait is na te denken over de zuiverheid van idealen die onze leiders vaak voor ons in petto hebben.

De strijders en de verzetshelden van toen en van nu vochten en vechten voor het ideaal van de vrijheid. Zij streden en zij strijden voor de vrede en voor een wereld zonder oorlog en terreur. Voor een wereld die ons met warmte omringt en waarin we onze kansen en ambities kunnen verwezenlijken. In ons land kennen we vrijheid maar deze is niet vrijblijvend. Vrijheid moeten we onderhouden waarbij we waakzaam moeten zijn voor die bewegingen die kunnen leiden tot het beknotten van vrijheid voor ons als individu of als collectief.

Vrijheid is kwetsbaar en broos. Allen zullen we voortdurend moeten werken aan behoud en herwaardering hiervan. Voor echte vrijheid zal solidariteit, nationaal en internationaal, hoog op de agenda moeten blijven staan. Voor echte vrijheid zullen we ons in onze hoedanigheid van wereldburger vanuit de democratische waarden bewust verbonden moeten willen voelen met elkaar. Deze verbondenheid stijgt boven onze landsgrenzen uit. Alleen zo kunnen we bereiken dat op een dag op alle plaatsen in de wereld mensen vrij over straat kunnen.

Over twee jaar is het vijfenzeventig jaar geleden dat de grootste door mensen veroorzaakte wereldbrand eindigde. Zo’n brand willen we nooit meer! Laten we waakzaam zijn en blijven uit respect voor de vele schrijnende littekens. Het is onze plicht te blijven  herdenken, ook na vandaag, ook na morgen en overmorgen. Dit doen we vanuit respect, vanuit lering en vanuit grote betrokkenheid voor diegenen wiens glimlach, stem en warmte we nooit meer zullen horen en voelen. Wel houden we hun foto en hun betekenis levend tot in lengte van jaren. Ik dank u wel.

179 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken | Een reactie plaatsen

De 5 Bittere jaren

Alles werd van ons afgepakt,
steeds een beetje meer.

Tot de dag dat we niks meer hadden,
en niks meer mochten.

Het enige wat we mochten was een beetje ademhalen.

Daarna werden we opgehaald,
we werden in een krappe trein gezet.
Bestemming, onbekend.

De dag dat we er aankwamen was eng,
maar toch klonk het bekend.

Dit was het ergste uit mijn leven,
waarvan ik niet weg kon kijken.

Het waren bleke mensen, dood op de grond.
Het rook wel naar een stinkdierskont.
s Avonds in mijn bed kropen er allemaal ratten rond.

Dagen lang heb ik mijn tanden niet gepoetst,
ik stonk uit mijn mond.

De volgende dag lopen er allemaal Duitsers rond.
1 jaar later renden ze weg,
dat komt door een grote knal ver weg.

Het waren de geallieerden met hun sterke geweren.
Ze schreeuwden: you are free!
Iedereen brulde als leeuwen.
2 dagen later was ik thuis.

Ik was zo blij met de geallieerden dat ik er met 1 ben getrouwd.
74 jaar later waren we nog bij elkaar.

Het is 2018 en ik ben blij dat ik leef
en ditmaal zonder vrees

Ryan Koene klas 2d Vellesan College

Ryan Koene (FotoKvL / Ko van Leeuwen)

Ryans gedicht werd door een deskundige jury, uitgekozen als winnende gedicht van de Velsense versie van het landelijke project ‘Dichter bij 4 mei‘. Hij zal zijn gedicht voorlezen tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Burgerzaal op 4 mei 2018.

146 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken | Een reactie plaatsen

4 Mei herdenking in en om Velsen 2018

In de gemeente Velsen kunt u ook in 2018 weer deelnemen aan diverse herdenkings-/herinneringsmomenten.

Het herdenkingsprogramma voor 2018:

Eerebegraafplaats Bloemendaal
9:00 uur
 kranslegging door burgemeesters op de Eerebegraafplaats Bloemendaal op uitnodiging van de gemeente Bloemendaal. (besloten bijeenkomst)

Oorlogsmonument Wenckebachstraat
9.45 uur – 10.30 uur
  jaarlijkse herdenking van alle burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en tijdens vredesmissies. Namens directie en medewerkers van Tata Steel in Nederland zullen directie Tata Steel IJmuiden en een vertegenwoordiger van de Centrale Ondernemingsraad een krans leggen bij het oorlogsmonument aan de Wenckebachstraat en bij het gedenkteken ter herinnering aan de dwangarbeiders uit de oorlogsjaren. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zal in het bijzonder worden stilgestaan bij de 69 medewerkers van het staalbedrijf die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Iedereen is welkom deze herdenking bij te wonen op 4 mei. Leden van het Tata Steel Orkest zullen de plechtigheid muzikaal begeleiden.

Begraafplaats Duinhof
11:00 uur
 Kranslegging door het gemeentebestuur en het Comité 4 en 5 mei Velsen op begraafplaats Duinhof bij het monument en de graven op het veld van de gesneuvelde militairen.

Stationsplein Beverwijk
11:30 uur jaarlijkse herdenking bij het monument op het Stationsplein te Beverwijk. Op het Stationsplein, bij de herinneringsplaquette op de gevel van het stationsgebouw, zullen achtereenvolgens de burgemeester van Beverwijk, een wethouder  van de gemeente  Velsen, leden van het bestuur Stichting 4 mei Beverwijk, Comité 4 en 5 mei Velsen, leerlingen van basisschool De Wilgeroos, leden van de Stichting 16 april 1944, nabestaanden en overige aanwezigen bloemen leggen bij de plaquette. Na een minuut stilte worden gezamenlijk twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

Stadhuis Velsen
Bezorgen bloemstukken en kransen
16.00 uur – 17.00 uur
 (4 mei) Burgerzaal open voor het bezorgen van bloemstukken en kransen. Op 4 mei om 
17.45 uur
 ontvangst bezoekers herdenkingsbijeenkomst (18.00 uur buitendeur op slot).

halfstok18:00 uur Vlag halfstok

vervolg

304 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, Herdenken | Een reactie plaatsen

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2018

Burgerzaal Stadhuis Velsen
Aanvang 18.00 uur

Een herdenking met medewerking van:
Axel Maas en Martijn Hiemstra
Kunstencentrum Velsen

Ryan Koene, leerling Vellesan College
Gedicht: De 5 bittere jaren

Burgemeester Frank Dales,
toespraak

vervolg

Download hier het boekje.

331 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, Herdenken | 3 Reacties

Vervolg Herdenking 2018

PROGRAMMA PLEIN 1945 – WESTERVELD

Het tijdschema van het vervolg van de herdenking:

18.30 uur: formeren van de stoet kransleggers in portaal Burgerzaal.
De opstelling is als volgt:
Burgemeester en Wethouders,
Leden van het verzet / veteranen,
Leden van het Comité 4 en 5 mei,
Bestuursleden van de VG,
Fracties en leden van de politieke partijen,
Bedrijven, scholen, verenigingen en andere organisaties,
Overig publiek.

18.40 uur: korte tocht naar het monument voor de kranslegging op Plein ’45.
Het carillon wordt bespeeld van 18.40 tot 19.00 uur door de stadsbeiaardier dhr. W.Ruitenbeek:

Adagio uit Sinfonia flauto solo T.G.Albinoni ( 1671-1751)
bew. Wim Ruitenbeek
Allemande en Sarabande uit: J.S. Bach (1685-1750)
Partita nr 2 BWV 1004 bew. Bernard Winsemius

Sonatine uit Actus Tragicus J.S. Bach (1685-1750)
BWV 106 bew. Bernard Winsemius
Musick for a while Henry Purcell ( 1659-1695)
A single song in Epidus bew. Arie Abbenes.

18.45 uur: leggen van kransen of bloemstukken bij monument op Plein 1945

19.00 uur: Herdenkingstocht naar Westerveld. Het Comité verzoekt de deelnemers en toeschouwers dringend het karakter van deze herdenkingstocht te respecteren en hieraan op een waardige, stille wijze vorm te geven. Leden van de Muziekvereniging IJmuider Harmonie zullen met omfloerste trommels de stoet begeleiden.

19.30 uur: aankomst begraafplaats Westerveld, alwaar de stoet wordt ontvangen door de directie van Westerveld.

19.35 uur: tweemaal wordt een stop gehouden waarin burgemeester en wethouders een krans leggen bij de eregraven van gevallen geallieerden en gevallen verzetsstrijders.

19.40 uur: Aankomst herdenkingsveld. Muzikaal programma door Soli en Voices.

19.59 uur: Taptoe, direct gevolgd door twee minuten stilte. Na de twee minuten stilte wordt het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus gespeeld en gezongen, daarna zal burgemeester Dales enkele woorden spreken worden en wordt op uitnodiging van de voorzitter van het Comité, bij het herdenkingsmonument kransen en bloemen gelegd, gevolgd door het defilé.

245 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken | Een reactie plaatsen

In gesprek met 2018

Overlevenden vertellen……

Ruim 35 leerlingen van de tweede klassen vmbo van het Vellesan College staan te popelen om de bibliotheek binnen te mogen. Daar wachten al een aantal ouderen, die de oorlog bewust hebben meegemaakt, om hun verhaal te vertellen.

Om alvast wat in de stemming te komen, vertelt mevrouw Wil Weber haar verhaal over wat zij heeft moeten meemaken in de Tweede Wereld Oorlog. Indrukwekkend en met open monden wordt er naar haar verhaal geluisterd.

Dan gaan de leerlingen in kleine groepjes van 3 of 4 een plek zoeken in de bibliotheek. Enkele ouderen hebben krantenknipsels, oude verzetskrantjes en meer documenten meegenomen om te laten zien.

De leerlingen hadden op school vragen voorbereid. Bij sommige groepjes nodig en bij andere was het half uurtje te kort om te luisteren naar de ervaringen van de overlevenden. Na een half uur werd er gewisseld. De leerlingen gingen bij een iemand anders de vragen stellen. De meest uiteenlopende vragen werden gesteld. “Heeft u ook wel gelachen in de oorlog?” “Heeft u ook in een concentratiekamp gezeten?” Heeft u ook een goede Duitser gekend?” en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Na een uur intensief te hebben geluisterd komt iedereen weer samen in het theater van de bibliotheek. Daar is inmiddels wethouder Annette Baerveldt ook, om het winnende gedicht bekend te maken. Ryan Koene heeft met zijn gedicht: “De vijf bittere jaren” gewonnen. Hij zal op 4 mei dit gedicht ook voorlezen in de Burgerzaal, om daarna met enkele andere klasgenoten bloemen te leggen bij het Monument op het Plein 1945, namens de schooljeugd van het voortgezet onderwijs in Velsen.

Het was weer een zeer waardevolle middag en we hopen dat we deze traditie nog lang mogen voortzetten.

185 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Educatief | Een reactie plaatsen