Dodenherdenking

      

Ook dit jaar staan we stil landgenoten,
om te gedenken aan zij, die voor ons hun bloed vergoten.
De vlag halfstok, Last Post heeft geklonken,
Zij die hier liggen hebben ons de vrijheid geschonken.
In de stilte hoort men een vogel zingen in het riet,
En wij staan daar met al ons verdriet.
Wij zijn stil, ogen dicht, handen gevouwen, een van geest,
Is hun leven toch niet voor niets geweest.
In de blauwe lucht verschijnen wolken aan het zwerk,
Velen liggen hier onder de gras zoden of een zerk.
Als deze overledene nu eens tegen ons konden praten,
Zouden ze zeggen kunnen jullie die oorlogen niet laten.
Wij zijn gesneuveld voor ons ideaal dat is een gegeven,
Opdat u allen in vrede zult leven.

R.Vroom.

                                               

6 totaal aantal vertoningen, 6 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, Herdenken, WOII | Een reactie plaatsen

Festung IJmuiden geopend

Op vrijdag 12 april 2017 opende Kor Bouman -bij het uitbreken van de oorlog een jochie van 8 jaar- het Zee-en Havenmuseum de tentoonstelling: ‘Festung IJmuiden’, die de komende maanden te zien is in een van de zalen van het museum.

De openingshandeling verricht door Kor Bouman en Ko Kallenbach

Veel beeldmateriaal en originele affiches uit die tijd schetsen een beeld van Festung IJmuiden, van waaruit in de oorlog de meeste Velsenaren al gedwongen waren te evacueren. Kor schetste in zijn openingswoord zijn herinneringen uit die tijd.

Kor Bouman voor een van de panelen met foto’s en kaarten van Velsen uit WO-II

Inmiddels zijn we al bijna 74 jaar ‘oorlogsvrij’ -iets waarvoor Kor nog steeds zeer dankbaar is- maar we zijn voor deze herinneringen steeds meer afhankelijk van in aantal snel afnemende getuigen.

Vandaar dat het ontzettend belangrijk is deze getuigen hun verhaal te laten vertellen. Door deze op te schrijven of op te nemen met uw smartphone (alleen geluid of ook met beeld). Bent u niet in staat dit zelf te regelen, meld u aan om dit te laten doen. Inlichtingen: Mail naar: Comite 4 en 5 mei Velsen

23 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Educatief, Herdenken, WOII | Een reactie plaatsen

Herdenking 4 mei 2019

Het programma voor 4 mei 2019 is bekend:

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2019

PROGRAMMA BURGERZAAL

Burgerzaal Stadhuis Velsen
Aanvang 18.00 uur

Een herdenking met medewerking van:
Muziek Ensemble o.l.v. Ineke Wentink Eigenaar van Muzien

Gedicht: door leerling van het Vellesan College

Beeldende kunst: Leerlingen Vellesan College

Burgemeester F.Dales: toespraak

VOORWOORD

‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst’
2019 – In vrijheid kiezen   Frits Vermeulen, voorzitter Comité 4en5 mei Velsen.

MEDEWERKENDEN

Het Comité 4 en 5 mei Velsen dankt allen die meewerken aan deze herdenkings-bijeenkomst en de andere plechtigheden op 4 mei. Ook gaat onze dank uit naar het bestuur en de medewerkers van de gemeente Velsen voor de gastvrijheid in ons Stadhuis.

Deze herdenkingsbijeenkomst in de burgerzaal van het Stadhuis is onderdeel van de 4 mei herdenking, georganiseerd door het Comité 4 en 5 mei Velsen.

PROGRAMMA PLEIN 1945 – WESTERVELD

Het tijdschema van het vervolg van de herdenking:

18.30 uur: formeren van de stoet kransleggers in portaal Burgerzaal.
De opstelling is als volgt:
Burgemeester en Wethouders,
Leden van het verzet / veteranen,
Leden van het Comité 4 en 5 mei,
Bestuursleden van de VG,
Fracties en leden van de politieke partijen,
Bedrijven, scholen, verenigingen en andere organisaties,
Overig publiek.

Dodenherdenking, Plein 1945, IJmuiden (FotoKvL / Ko van Leeuwen)

18.40 uur: korte tocht naar het monument voor de kranslegging op Plein ’45. Het carillon wordt bespeeld door de stadsbeiaardier dhr. W.Ruitenbeek:
Uit: Concerto nach Italienische Gusto BWV 971  Adagio J.S. Bach. Bewerking  B. Winsemius
Uit: Suite XV!  Sarabande met variaties  G.F.Handel . Bewerking W.Franken           
Wir setzen uns mit tranen nieder, slotkoor uit de Mattheus Passion van J.S. Bach
Uit: Camphuysens “Stichtelijke rijmen” Joseph Bulter ( 17e eeuw). Bew.B.Winsemius.

18.45 uur: leggen van kransen of bloemstukken bij monument.

19.00 uur: Herdenkingstocht naar Westerveld. Het Comité verzoekt de deelnemers en toeschouwers dringend het karakter van deze herdenkingstocht te respecteren en hieraan op een waardige, stille wijze vorm te geven. Leden van de Muziekvereniging IJmuider Harmonie zullen met omfloerste trommels de stoet begeleiden.

19.30 uur: aankomst begraafplaats Westerveld, alwaar de stoet wordt ontvangen door de directie van Westerveld.

19.35 uur: tweemaal wordt een stop gehouden waarin burgemeester en wethouders een krans leggen bij de eregraven van gevallen geallieerden en gevallen verzetsstrijders.

19.40 uur: Aankomst herdenkingsveld.
Passend muzikaal programma: zang door het koor DECIBEL

19.59 uur: Taptoe, direct gevolgd door twee minuten stilte. Na de twee minuten stilte wordt het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus gespeeld en gezongen, daarna worden, op uitnodiging van de voorzitter van het Comité, bij het herdenkingsmonument kransen en bloemen gelegd gevolgd door het defilé.

20.05: korte toespraak door burgemeester F.Dales en afsluiting.

WILHELMUS van NASSOUWE

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt

42 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen | Een reactie plaatsen

2019 / 2020: 75 jaar vrijheid!

Het is inmiddels gelukkig al 75 jaar geleden, dat Nederland is bevrijd. Vele van de mensen, die dit persoonlijk hebben meegemaakt zijn al overleden. De meeste van de huidige Velsenaren hebben het alleen van horen zeggen of verhalen van familieleden. Kun je het besef, dat deze vrijheid ooit weg is geweest overbrengen aan de huidige generatie, die toekomstgericht is en moe van al die verhalen? Het Nationale Comité 4 en 5 mei en al haar lokale afdelingen, waaronder het Comité 4 en 5 mei Velsen houden zich al langere tijd met deze vraag bezig en hebben in verband hiermee de volgende doelstellingen geformuleerd:

https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/75-jaar-vrijheid/doelstellingen

De komende jaren zal blijken of ook Velsen er in is geslaagd deze doelstellingen te bereiken. Dit kan het Comité absoluut niet alleen. We nodigen alle Velsenaren uit mee te denken en ook daadwerkelijk mee te werken aan de realisatie ervan.

134 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen | Een reactie plaatsen

‘Stolpersteine’

De gemeente Velsen heeft zijn eerste ‘Stolpersteine’ (struikelstenen). Kleine gedenktekens die voorbijgangers attent moeten maken op slachtoffers en/of gebeurtenissen die in de laatste Wereldoorlog op die plaats hebben plaatsgevonden. Op Zondag 7 Oktober 2018 om 10:00 uur zijn 15 Stolpersteine geplaatst bij voormalig ‘Huize Dina’, ter nagedachtenis van de meisjes die daar rond 1942 hebben gewoond.

De Duitse kunstenaar Gunther Demnig bezig met het plaatsen van de stenen aan de Duinlustparkweg te Santpoort.

zie: https://historischekringvelsen.nl/

786 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken, WOII | Een reactie plaatsen

Freddie Oversteegen overleden

Freddy Dekker-Oversteegen (foto: Ko van Leeuwen)

Vrijdag 7 september bereikte ons het bericht dat een dag voor het bereiken van haar 93e levensjaar is overleden de verzetsstrijder Freddie Oversteegen. Zij was al op haar 14e actief in het Verzet, samen met haar zus Truus en Hannie Schaft. Het Verzetsmuseum in Amsterdam wijdde een tentoonstelling aan deze drie meiden in verzet. Freddie was in Velsen vooral bekend doordat zij -als een eerbiedige hommage aan haar medestrijders- jaarlijks namens de Bond van Oud Illegale werkers een krans legde op het Monument op Plein 1945 en aansluitend aanwezig was bij de Bonekampherdenking op de Westerbegraafplaats in IJmuiden. In Museum Haarlem was in 2017 een nog een tentoonstelling te zien over deze drie vrouwen die was gebaseerd op het boek over Hannie Schaft, geschreven door Peter Hammann en geïllustreerd door Eric J.Coolen. Zie ook: Nationaal Monument Kamp Vught

Dat zij moge rusten in vrede!

478 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, Verzet | Een reactie plaatsen

15 augustus: Nationale Indië Herdenking

Jaarlijkse herdenking op 15 augustus van de Japanse capitulatie en bevrijding van Nederlands-Indië in 1945. Hiermee kwam een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Foto: nu.nl

Bij de herdenkingsplechtigheid bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de Japanse onderdrukking in en om voormalig Nederlands-Indië gedurende de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Deze herdenking staat los van de jaarlijkse herdenkingop de eerste zaterdag van september, waarop de slachtoffers van het naoorlogse conflict in het voormalige Nederlands-Indië (1945-1962) worden herdacht.

Indische bevrijding
Nederland wordt bevrijd op 5 mei 1945. Op die datum is er in voormalig Nederlands-Indië echter nog geen bevrijding. De Japanse overheersing van het voormalig Nederlands-Indië drukt in de hierop volgende maanden nog zwaar op alle inwoners van dat land en ver daarbuiten.

De aandacht van de Nationale Herdenking op 4 mei gaat vooral uit naar de gevolgen van de oorlog tegen nazi-Duitsland. De dag erna is gereserveerd voor de feestelijke viering van de bevrijding van de nazi-bezetter.

De geschiedenis van de mensen met een Indische oorlogsachtergrond is echter zó anders verlopen dat de activiteiten op 4 en 5 mei niet genoeg bij de behoeften van deze groep blijken aan te sluiten. (Lees meer)

433 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Herdenken, WOII | Een reactie plaatsen

Impressies In gesprek met 2018 …

Begeleidend Docent Geschiedenis & Aardrijkskunde & Mentor 2D, mevr. Karabulut maakte onderstaande opnamen. Deze geven duidelijk weer dat In Gesprek Met… leerlingen aan het denken kan zetten. Dankzij de mensen, die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt en er met hen over wilden vertellen.

419 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Educatief, WOII | Getagged , | Een reactie plaatsen

Herdenking Westerveld 2018

562 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

562 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Fotoimpressie Herdenking Velsen

Fotograaf Ko van Leeuwen maakt voor het Comite 4 en 5 mei Velsen een beeldverslag van de 4 mei herdenking in Velsen. (klik hier)

Dodenherdenking, Plein 1945 (FotoKvL / Ko van Leeuwen) 04-05-2018

499 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Geplaatst in Comité 4 en 5 mei Velsen, Herdenken | Een reactie plaatsen